منو

  مقالات

  گلبول های سفید خون و نقش آن ها در بدن

  گلبول های سفید خون و نقش آن ها در بدن

  خون هر انسانی از گلبول های قرمز، گلبول های سفید، پلاکت ها و پلاسما تشکیل شده است. گلبول‌های سفید تنها حدود 1 درصد از خون را تشکیل می‌دهند، اما تأثیر آن ها بسیار زیاد است. به گلبول های سفید لکوسیت نیز گفته می شود. آن ها از ما در برابر بیماری ها محافظت می کنند.
  گلبول های سفید سلول های ایمنی بدن ما هستند به این معنا که، آن ها همیشه در حال جنگ هستند. آن ها در جریان خون جریان می یابند تا با ویروس ها، باکتری ها و سایر مهاجمان خارجی که سلامت را تهدید می کنند مبارزه کنند. 
  گلبول های سفید خون در مغز استخوان ساخته می شوند. آنها در خون و بافت لنفاوی ذخیره می شوند. از آنجایی که برخی از گلبول های سفید خون به نام نوتروفیل ها عمر کوتاهی دارند و کمتر از یک روز طول می کشد، مغز استخوان همیشه در حال ساخت آن ها است.

   


  انواع گلبول های سفید خون

   


  از جمله گلبول های سفید خون عبارتند از:
  مونوسیت ها آن ها نسبت به بسیاری از گلبول های سفید عمر طولانی تری دارند و به تجزیه باکتری ها کمک می کنند.

  لنفوسیت ها  آن ها برای مبارزه با باکتری ها، ویروس ها و سایر مهاجمان آنتی بادی ایجاد می کنند.

  نوتروفیل ها آن ها باکتری ها و قارچ ها را می کشند و هضم می کنند. آن ها بیشترین نوع گلبول های سفید و اولین خط دفاعی در هنگام بروز عفونت هستند.

  بازوفیل ها زمانی که عوامل عفونی به خون حمله می کنند، به نظر می رسد این سلول های کوچک زنگ خطر را به صدا در می آورند. آن ها مواد شیمیایی مانند هیستامین، نشانگر بیماری آلرژیک، ترشح می کنند که به کنترل پاسخ ایمنی بدن کمک می کند.
  ائوزینوفیل ها آن ها به انگل ها و سلول های سرطانی حمله کرده و آن ها را از بین می برند و به پاسخ های آلرژیک کمک می کنند.

   

  عملکرد گلبول های سفید خون

   


  گلبول های سفید از بدن در برابر عفونت محافظت می کنند. هنگامی که گلبول‌های سفید خون از طریق جریان خون و بافت‌ها عبور می‌کنند، محل عفونت را پیدا می‌کنند و به عنوان یک ژنرال ارتش عمل می‌کنند تا سایر گلبول‌های سفید خون را از محل خود مطلع کنند تا از بدن در برابر حمله یک ارگانیسم ناشناخته دفاع کنند. هنگامی که ارتش گلبول های سفید وارد می شود، آن ها با تولید پروتئین های آنتی بادی برای اتصال به ارگانیسم و نابود کردن آن، با مهاجم ها مبارزه می کنند.

   


  آناتومی گلبول های سفید

   


  بر خلاف نام آن ها، گلبول های سفید خون بی رنگ هستند، اما وقتی زیر میکروسکوپ بررسی می شوند و یا رنگ می شوند، می توانند به رنگ بنفش بسیار روشن تا صورتی ظاهر شوند. این سلول های بسیار ریز، شکلی گرد با غشای مرکزی (هسته) مشخص دارند.

   


   ساخته شدن گلبول های سفید 

   


  تشکیل گلبول های سفید خون در بافت نرم داخل استخوان ها (مغز استخوان) اتفاق می افتد. دو نوع گلبول سفید (لنفوسیت ها) در غده تیموس (سلول های T) و غدد لنفاوی و طحال (سلول های B) رشد می کنند.

   

  ویژگی های گلبول های سفید

   


  در بزرگسالان، مغز استخوان 60 تا 70 درصد از گلبول های سفید (یعنی گرانولوسیت ها) را تولید می کند. بافت‌های لنفاوی، به‌ ویژه تیموس، طحال و غدد لنفاوی، لنفوسیت‌ها را تولید می‌کنند (20 تا 30 درصد از سلول‌های سفید را تشکیل می‌دهند). بافت های رتیکولواندوتلیال طحال، کبد، غدد لنفاوی و سایر اندام ها مونوسیت ها (4 تا 8 درصد از گلبول های سفید) را تولید می کنند. یک انسان بالغ سالم بین 4500 تا 11000 گلبول سفید در هر میلی متر مکعب خون دارد. نوسانات در تعداد سلول های سفید در طول روز رخ می دهد. مقادیر کمتر در هنگام استراحت و مقادیر بالاتر در هنگام ورزش به دست می آید.
  بقای گلبول های سفید خون به عنوان سلول های زنده به تولید مداوم انرژی آن ها بستگی دارد. مسیرهای شیمیایی مورد استفاده پیچیده‌تر از مسیرهای سلول‌های قرمز هستند و شبیه مسیرهای سلول‌های بافتی دیگر هستند. سلول های سفید حاوی یک هسته و قادر به تولید اسید ریبونوکلئیک (RNA)، می توانند پروتئین را سنتز کنند.

   

  گلبول های سفید در کجا قرار دارند

   


  اگرچه گلبول های سفید در گردش خون یافت می شوند، اما بیشتر آن ها در خارج از گردش خون، در داخل بافت ها، جایی که با عفونت ها مبارزه می کنند، رخ می دهند. تعداد معدودی در جریان خون در حال انتقال از یک مکان به مکان دیگر هستند. مسیرهای شیمیایی مورد استفاده پیچیده‌تر از مسیرهای گلبول‌های قرمز است و مشابه مسیرهای سلول‌های بافتی دیگر است. سلول های سفید حاوی یک هسته و قادر به تولید اسید ریبونوکلئیک (RNA)، می توانند پروتئین را سنتز کنند. گلبول های سفید به دلیل عملکردهای تخصصی خود بسیار متمایز هستند و در جریان خون تحت تقسیم سلولی (میتوز) قرار نمی گیرند. با این حال، برخی از آنها قابلیت میتوز را حفظ می کنند. گلبول‌های سفید بر اساس ظاهرشان در زیر میکروسکوپ نوری به سه دسته اصلی لنفوسیت‌ها، گرانولوسیت‌ها و مونوسیت‌ها دسته‌بندی می‌شوند که هر کدام عملکردهای متفاوتی را انجام می‌دهند.

   

  کلاس های اصلی گلبول های سفید

   


  لنفوسیت ها


   بیشتر به سلول های B و سلول های T تقسیم می شوند، مسئول شناسایی خاص عوامل خارجی و حذف بعدی آن ها از میزبان هستند. لنفوسیت‌های B آنتی‌بادی‌هایی ترشح می‌کنند که پروتئین‌هایی هستند که به میکروارگانیسم‌های خارجی در بافت‌های بدن متصل می‌شوند و واسطه‌ی تخریب آن‌ها هستند. به طور معمول، سلول‌های T سلول‌های آلوده به ویروس یا سرطان را می‌شناسند و آن ها را از بین می‌برند یا به عنوان سلول‌های کمکی برای کمک به تولید آنتی‌بادی توسط سلول‌های B عمل می‌کنند. همچنین در این گروه سلول‌های کشنده طبیعی (NK) قرار می‌گیرند که به دلیل توانایی ذاتی آن ها در کشتن انواع سلول‌های هدف نامگذاری شده‌اند. در یک فرد سالم، حدود 25 تا 33 درصد از گلبول های سفید خون لنفوسیت هستند.

   

  گرانولوسیت‌ها


  پرتعدادترین گلبول‌های سفید هستند که بدن را از شر ارگانیسم‌ های بیماری ‌زای بزرگ مانند تک یاخته‌ها یا کرم‌ها خلاص می‌کنند و همچنین واسطه‌های کلیدی آلرژی و سایر اشکال التهاب هستند. این سلول ها حاوی بسیاری از گرانول های سیتوپلاسمی یا وزیکول های ترشحی هستند که حاوی مواد شیمیایی قوی مهم در پاسخ های ایمنی هستند. آنها همچنین دارای هسته های چندلوبی هستند و به همین دلیل اغلب آن ها را سلول های پلی مورفونوکلیر می نامند. گرانولوسیت ها بر اساس نحوه جذب رنگ در آزمایشگاه به سه دسته نوتروفیل ها، ائوزینوفیل ها و بازوفیل ها تقسیم می شوند. تعداد زیادی از گرانولوسیت ها، که 50 تا 80 درصد از کل سلول های سفید را تشکیل می دهند، نوتروفیل ها هستند. آن ها اغلب یکی از اولین انواع سلولی هستند که به محل عفونت می رسند، جایی که میکروارگانیسم های عفونی را از طریق فرآیندی به نام فاگوسیتوز می گیرند و از بین می برند. ائوزینوفیل ها و بازوفیل ها و همچنین سلول های بافتی به نام ماست سل ها معمولا دیرتر وارد می شوند. گرانول های بازوفیل و ماست سل های نزدیک به هم حاوی تعدادی مواد شیمیایی از جمله هیستامین و لکوترین ها هستند که در القای پاسخ های التهابی آلرژیک مهم هستند. ائوزینوفیل ها انگل ها را از بین می برند و همچنین به تعدیل پاسخ های التهابی کمک می کنند.


  مونوسیت ها


   بین 4 تا 8 درصد از تعداد کل گلبول های سفید خون را تشکیل می دهند، از خون به محل های عفونت منتقل می شوند و در آنجا بیشتر به ماکروفاژها تمایز می یابند. این سلول ها روبنده هایی هستند که میکروارگانیسم ها را از بین می برند و بنابراین در تخریب مستقیم پاتوژن ها و پاکسازی زباله های سلولی از محل های عفونت موثر هستند. نوتروفیل ها و ماکروفاژها سلول های فاگوسیت کننده اصلی بدن هستند، اما ماکروفاژها طول عمر بیشتری نسبت به نوتروفیل ها دارند. برخی از ماکروفاژها به‌عنوان سلول‌های ارائه‌دهنده آنتی‌ژن، سلول‌هایی که فاگوسیتوز و تجزیه میکروب‌ها را انجام می‌دهند و بخش‌هایی از این ارگانیسم‌ها را به لنفوسیت‌های T ارائه می‌کنند، مهم هستند، در نتیجه پاسخ ایمنی اکتسابی خاص را فعال می‌کنند.

   

  تعداد طبیعی گلبول های سفید خون

   


  طبیعی است که بدن ما روزانه نزدیک به 100 میلیارد گلبول سفید تولید کند. پس از اتمام خون‌گیری، آزمایش گلبول‌های سفید خون ما را می‌شمارد که برابر با تعداد سلول‌ها در هر میکرولیتر خون است. تعداد طبیعی گلبول های سفید خون بین 4000 تا 11000 سلول در هر میکرولیتر است.

   

  آزمایش های رایج برای بررسی تعداد گلبول های سفید خون

   


  آزمایش شمارش کامل خون (CBC) اطلاعات مربوط به سلول های خون را شناسایی می کند. در یک آزمایشگاه پس از اینکه یک متخصص پزشکی خون بیمار را گرفت و تعداد گلبول های سفید و قرمز خون را بررسی کرد. این آزمایش توسط دستگاه سل کانتر انجام می شود. جهت خرید سل کانتر وارد لینک زیر شوید.

  https://www.mabnamed.com/products?key=%D8%B3%D9%84+%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1


  کاهش تعداد گلبول های سفید خون 


  دلایل کاهش تعداد گلبول های سفید خون عبارتند از:
  •    نارسایی مغز استخوان (کم خونی آپلاستیک)
  •    مغز استخوان مورد حمله سلول های سرطانی (لوسمی)
  •    قرار گرفتن در معرض دارو (شیمی درمانی)
  •    کمبود ویتامین (B12)
  •    HIV/AIDS
  آزمایش خون با کمتر از 4000 سلول در هر میکرولیتر خون، گلبول های سفید پایین را تشخیص می دهد.

   

   

  افزایش تعداد گلبول های سفید خون 


  دلایل افزایش تعداد گلبول های سفید خون عبارتند از:
  •    اختلالات خود ایمنی (لوپوس، آرتریت روماتوئید)
  •    عفونت های ویروسی (سل، مونونوکلئوز)
  •    عفونت های باکتریایی 
  •    آسیب جسمی یا استرس
  •    لوسمی یا بیماری هوچکینز
  •    آلرژی
  آزمایش خون با بیش از 11000 سلول در هر میکرولیتر خون، افزایش گلبول های سفید را تشخیص می دهد.

   

  مشکلاتی که گلبول های سفید را تحت تاثیر قرار می دهد

   


  تعداد گلبول های سفید خون ممکن است به دلایلی کم باشد. هنگامی که تعداد گلبول های سفید خون پایین است، در خطر ابتلا به هر گونه بیماری یا عفونت قرار گرفته میشویم.
  تعدادی از بیماری ها و شرایط ممکن است بر سطح گلبول های سفید تأثیر بگذارد:

  سیستم ایمنی ضعیف


   این اغلب به دلیل بیماری هایی مانند HIV/AIDS یا درمان سرطان ایجاد می شود. درمان‌های سرطان مانند شیمی‌درمانی یا پرتودرمانی می‌توانند گلبول‌های سفید خون را از بین ببرند و بیمار را در معرض خطر عفونت قرار دهند.
  عفونت تعداد گلبول های سفید خون بالاتر از حد طبیعی معمولاً به این معنی است که بیمار نوعی عفونت دارد. گلبول های سفید برای از بین بردن باکتری یا ویروس در حال تکثیر هستند.

   

  سندرم میلودیسپلاستیک


   این وضعیت باعث تولید غیر طبیعی سلول های خونی می شود. این شامل گلبول های سفید در مغز استخوان می شود.

   

  سرطان خون


  سرطان هایی از جمله لوسمی و لنفوم می توانند باعث رشد کنترل نشده یک نوع سلول خونی غیرطبیعی در مغز استخوان شوند. این منجر به افزایش شدید خطر عفونت یا خونریزی جدی می شود.

   

  اختلال میلوپرولیفراتیو


   این اختلال به شرایط مختلفی اشاره دارد که باعث تولید بیش از حد سلول های خونی نابالغ می شود. این می تواند منجر به تعادل ناسالم انواع گلبول های خون در مغز استخوان و تعداد بسیار زیاد یا خیلی کم گلبول های سفید در خون شود.

   

  داروها


   برخی از داروها می توانند تعداد گلبول های سفید بدن را افزایش یا کاهش دهند.
  شرایطی مانند استرس شدید فیزیکی ناشی از آسیب یا استرس عاطفی نیز می تواند باعث افزایش سطح گلبول های سفید خون شود. همینطور التهاب، زایمان یا پایان بارداری، سیگار کشیدن یا حتی ورزش شدید.

   

  علائم یا نشانه های رایج بیماری های گلبول سفید خون


  علائم بیماری گلبول های سفید، که در آن ممکن است تعداد گلبول های سفید افزایش و یا کاش یابد عبارتند از:
  •    تب، بدن درد و لرز
  •    زخمی که قرمز، متورم است، چرک ترشح می کند یا خوب نمی شود
  •    عفونت های مکرر
  •    سرفه مداوم یا مشکل در تنفس

   

  درمان اختلالات گلبول های سفید

   


  درمان اختلالات گلبول های سفید بر اساس تشخیص و شدت بیماری متفاوت است. محدوده درمان از:
  •    مصرف ویتامین ها
  •    مصرف آنتی بیوتیک
  •    جراحی برای جایگزینی یا ترمیم مغز استخوان
  •    تزریق خون
  •    پیوند سلول های بنیادی

   

  چگونه از گلبول های سفید خون خود مراقبت کنم؟


  •    رعایت بهداشت مناسب برای جلوگیری از عفونت
  •    مصرف ویتامین ها برای تقویت سیستم ایمنی بدن
  •    درمان شرایط پزشکی که در آن اختلالات گلبول سفید یک عارضه جانبی است

  گلبول سفید که لکوسیت یا گلبول سفید نیز نامیده می شود، جزء سلولی خون است که فاقد هموگلوبین است، دارای هسته است، قابلیت تحرک دارد و با خوردن مواد خارجی و باقی مانده های سلولی، با از بین بردن عوامل عفونی، از بدن در برابر عفونت و بیماری دفاع می کند. 

   


  بیماری های گلبول های سفید

   


  انواع خاصی از سلول ها با بیماری های مختلف مرتبط هستند و عملکرد ویژه آن نوع سلول را در دفاع از بدن منعکس می کنند. به طور کلی، نوزادان دارای تعداد گلبول های سفید خون بالایی هستند که در دوران کودکی به تدریج به سطح بزرگسالان کاهش می یابد. البته یک استثنا در  تعداد لنفوسیت‌ها وجود دارد، که در بدو تولد کم است، در چهار سال اول زندگی به بالاترین سطح خود می‌ رسد و پس از آن به تدریج به سطح پایدار بزرگسالان کاهش می‌یابد.


  لکوسیتوز


  افزایش غیر طبیعی تعداد گلبول های سفید به عنوان لکوسیتوز شناخته می شود. این وضعیت معمولاً به دلیل افزایش تعداد گرانولوسیت ها (به ویژه نوتروفیل ها) ایجاد می شود که برخی از آن ها ممکن است نابالغ (میلوسیت ها) باشند. تعداد گلبول‌های سفید ممکن است در پاسخ به فعالیت‌های فیزیکی شدید، تشنج، واکنش‌های احساسی حاد، درد، بارداری، زایمان و برخی بیماری‌ها مانند عفونت‌ها و مسمومیت‌ها افزایش یابد.
  افزایش زیاد تعداد گلبول های سفید خون در گردش خون یا مغز استخوان نشانه سرطان خون، نوعی سرطان بافت های خون ساز است. برخی از انواع سرطان خون با قرار گرفتن در معرض تشعشعات مرتبط هستند، همانطور که در جمعیت ژاپنی که در معرض اولین بمب اتمی در هیروشیما قرار گرفتند، اشاره شد. شواهد دیگر حاکی از استعداد ارثی است. تعدادی از لوسمی های مختلف بر اساس سیر بیماری و نوع غالب گلبول های سفید درگیر طبقه بندی می شوند. به عنوان مثال، لوسمی میلوژن بر گرانولوسیت ها و مونوسیت ها تأثیر می گذارد، گلبول های سفید خون که باکتری ها و برخی انگل ها را از بین می برند.

  لکوپنی


  کاهش غیرطبیعی تعداد گلبول های سفید خون به عنوان لکوپنی شناخته می شود. شمارش ممکن است در پاسخ به انواع خاصی از عفونت ها یا داروها یا در ارتباط با شرایط خاصی مانند کم خونی مزمن، سوء تغذیه یا آنافیلاکسی کاهش یابد.
  انواع خاصی از عفونت ها از ابتدا با افزایش تعداد لنفوسیت های کوچک بدون افزایش مونوسیت ها یا گرانولوسیت ها مشخص می شوند. چنین لنفوسیتوزی معمولاً منشأ ویروسی دارد. درجات متوسط لنفوسیتوز در برخی از عفونت های مزمن مانند سل و بروسلوز مشاهده می شود. مونونوکلئوز عفونی که توسط ویروس اپشتین بار ایجاد می شود، با ظهور لنفوسیت های غیرعادی بزرگ (لنفوسیت های غیر معمول) همراه است. این سلول ها بخشی از مکانیسم دفاعی پیچیده در برابر ویروس را نشان می دهند و با فروکش کردن حمله مونونوکلئوز عفونی از خون ناپدید می شوند.

  اتوفاژی


  اتوفاژی که اتوفاگوسیتوز نیز نامیده می شود، تخریب اجزای سلولی فرسوده، غیرطبیعی یا نادرست است که در اندامک هایی به نام لیزوزوم اتفاق می افتد. اتوفاژی عملکرد های محافظتی را انجام می دهد، تجزیه و بازیافت مواد سلولی را امکان پذیر می کند و به تعادل انرژی در طول دوره های استرس کمک می کند. اصطلاح اتوفاژی در سال 1963 توسط سیتولوژیست و بیوشیمیست بلژیکی کریستین رنه دوو معرفی شد، همچنین او اولین شواهد را برای دخالت لیزوزوم ها در فرآیند اتوفاژی ارائه کرد.
  سه نوع اتوفاژی شناخته شده است: ماکرو اتوفاژی، میکرواتوفاژی و اتوفاژی با واسطه چاپرون. 
  سلول ‌ها عمدتاً به ماکرواتوفاژی متکی هستند، که در آن مواد سلولی فرسوده یا آسیب‌دیده در نواحی سیتوزولی (نواحی پر از مایع اطراف اندامک‌ها) سلول ‌ها توسط یک اتوفاگوزوم (وزیکول‌هایی با غشای دوگانه که محتویات خود را به لیزوزوم‌ها می‌رسانند، جایی که مواد تجزیه می‌شوند) فراگرفته می‌شوند. . در میکرواتوفاژی، اجزای سلولی مستقیماً از طریق انواژیناسیون غشای لیزوزوم بلعیده می‌شوند. اتوفاژی با واسطه چپرون یک فرآیند انتخابی است که به موجب آن پروتئینی به نام چاپرون hsc70 سوبسترا های پروتئینی حاوی یک موتیف اسید آمینه خاص را شناسایی کرده و به آن متصل می شود. سوبسترای مورد نظر به لیزوزوم منتقل می شود، جایی که سپس از طریق یک فرآیند با واسطه گیرنده در سراسر غشاء جابجا می شود.

   

  ژن های کد کننده اجزای اتوفاژی

   


  چندین ژن اجزای مختلف دستگاه اتوفاژی مورد نیاز برای جداسازی، انتقال، تخریب و بازیافت مواد سلولی را رمزگذاری می‌کنند. آنزیم های کدگذاری شده توسط چندین ژن اتوفاژی مزدوج می شوند (به یکدیگر می پیوندند)، در نتیجه فعالیت آنزیم را، به ویژه در طول تشکیل اتوفاگوزوم، افزایش می دهند. تعدادی از مسیرهای سلولی غیراختصاصی نیز برای اتوفاژی حیاتی هستند، از جمله مسیرهای ترشحی و اندوسیتی (غرق) مختلف. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که اسکلت سلولی عملکردهای متعددی را در اتوفاژی انجام می‌دهد، از جمله نقش میکروتوبول‌ ها در تسهیل انتقال اتوفاگوزوم در سلول‌های پستانداران.
  اتوفاژی علاوه بر عملکردهای محافظتی و پاسخ به استرس، به ایمنی نیز کمک می کند، در واقع به دفاع از سلول ها در برابر ارگانیسم های عامل بیماری و مشارکت در ارائه آنتی ژن کمک می کند. اتوفاژی همچنین در مرگ برنامه ریزی شده سلولی نقش دارد و به حذف سلول های آپوپتوز در طول رشد جنینی و کمک به فرآیندهای مرگ در سلول های معیوب آپوپتوز کمک می کند. اتوفاژی همچنین می تواند با ارائه مواد مغذی به سلول ها در طول دوره های گرسنگی از مرگ سلولی محافظت کند. به نظر می رسد در سرطان، اتوفاژی هم از پیشرفت تومور جلوگیری می کند و هم تحت شرایط خاص، آن را تقویت می کند. تجمع غیرطبیعی وزیکول‌های اتوفاژیک با شرایط تخریب‌کننده عصبی متعدد، از جمله بیماری پارکینسون و اسکلروز جانبی آمیوتروفیک و همچنین با میوپاتی (بیماری بافت ماهیچه‌ای اسکلتی) همراه است.
   

  اشتراک گذاری

  24 ساعته

  پرداخت ایمن

  7 روز ضمانت برگشت

  تحویل اکسپرس